Om os

Claus Kongsted

 • Professionalisering af vækstvirksomheder
 • Executive search / Rekruttering
 • Individuel outplacement
 • Management assessment
 • Innovative finansieringsløsninger

Professionalisering af vækstvirksomheder

 • Vækstvirksomhedens ledelsesudfordring "Der skal bygges et fly, mens der flyves"
 • Succesfulde VCs investerer i god ledelse
 • Timing og "rettidig omhu" er altafgørende, men ekstra vanskeligt i vækstvirksomheder
 • Ledelsesopgaven kræver fleksibilitet, da virksomheden er underlagt eksterne forhold som kundens og kapitalkilders konservatisme
 • Ledelsens rekrutteringsudfordring er ganske betydelig og arbejdspresset er enormt og reaktionstiderne begrænsede
 • Nye nøglemedarbejdere skal rekrutteres oven på eksisterende medarbejdere
 • Ofte rekrutteres via netværk:
  • Der er sjældent tale om reel opgradering, når rekruttering foretages via netværk
  • Går fint fra 2-10 medarbejdere
  • Herefter er netværket typisk udtømt eller kvaliteten udvandet
  • Rekruttering via netværk er en unødvendig risiko for afhængighed af få nøglepersoner

Executive Search

 • Indledende assessment af forventninger til rollen med bidrag fra alle interessenter
 • Effektiv søgeprocess med kvalificering af de relevante kandidater
 • Afstemning af forventninger før introduktion til beslutningstagere
 • Interviewstøtte og test

Rekruttering

 • Vi sikrer at ledelsen kan anvende sine ressourcer på de vigtige opgaver
 • Ledelses assessment sikrer at rekrutteringerne er målrettet selskabets vækstforventninger og eksisterende ledelsesforudsætninger
 • Vi har styrke og erfaringer til en omfattende midlertidig insourcing af kompetenceopbygning og driftsinitiering

Nic Thielsen

 • Organisationsudvikling og forandringsprogrammer
 • Engagement
 • Ledelseudvikling
 • Team performance
 • HR afdelingsudvikling

Organisationsudvikling og forandring

 • Succesfulde virksomheder vurderer konstant muligheder for at blive bedre, og har struktur og metoder som mobilserer alle medarbejdere i et bidrage.
 • Succesfulde virksomheder har ledelsesteams med gensidig respekt og gensidig afhængighed indbygget som et afgørende fundament for effektiviteten
 • Vi samarbejder med de virksomheder der har disse ambitioner. Det kan vi fordi:
  • Vi har erfaring med konkretisering af krav og forventninger til fremtidig situation
  • Vi faciliterer ledelsesbeslutninger om konkrete udviklingsbehov i forhold til dagens situation
  • Vi har erfaring i at samarbejde med HR afdelingen om forankring af tiltag og program internt i virksomheden
  • Vi har koncepter og metoder til gennemførelse af seminarer, træning, workshops og assessments af fremdrift

Engagement

 • Medarbejdernes engagement er afgørende for kundernes loyalitet overfor virksomheden.
 • Engagement er den emotionelle indstilling til arbejdet og virksomeden, og den kan måles og derfor udvikles konkret
 • Vi kan sikre, at arbejdet med engagement ikke stopper ved målingen, men virkelig udvikles gennem en struktureret proces, der aktiverer hele organisationen

Team performance

 • I mange organisationer et hovedparten af belsutningsprocesserne lagt i et team – et ledelsesteam, et kundeteam, program- eller projekt team
 • Effektiviteten af disse team afgøres af en række faktorer, der tilsammen udgør platformen for teamets leverancer:
  • Konkrete resultatmålinger – hvad præsterer teamet
  • Ansvarlighed – mål og forventninger sat op i klare milepæle
  • Retning – enighed om forventningerne, og en handlingsorienteret tilgang til arbejdet
  • Dialog – indenfor teamet, som håndterer uenighed konstruktivt og giver alle taletid
  • Tillid og respekt – fra første dag i teamets liv
  • Samarbejde – i sin stærkeste form - gensidig afhængighed – internt i teamet og med interessenterne
 • De 6 faktorer kan måles, sammenlignes med idealsituationen, og dermed udvikles målrettet og effektivt
 • Metoder og værktøjer til dette er blandt andet:
  • En diagnose via spørgeskema til teamet og deres interessenter
  • En række værktøjer specifikt rettet mod enkelte faktorer
  • Træning – af teamledere og interne facilitatorer
  • Et koncept og en livscyklus model som giver sammenhæng og retning i udviklingen
"Rekrutteringshastighed og accelerationsproces går hånd i hånd Langsom rekruttering = forlænget pay back Langsom rekruttering = risiko for tab af markedsmulighed Langsom rekruttering = tab af konkurrencekraft"
"Ledelsens opgave er ikke at forudsige fremtiden, men at muliggøre den"